Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (asutatud 1993. aastal) eesmärk on Eesti maapiirkonna majandusliku arengu toetamine ettevõtlust soodustavate sihtprogrammide rakendamise kaudu.

Tagatised

Tagatis on käendus, mida sihtasutus annab väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustusele (laen, liising vms). MESi tagatis aitab muuta klienti laenuandja jaoks krediidikõlblikumaks.

Laenud

Pank või liisingfirma võib kasutada laenuklientide finantseerimiseks MESi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud raha, mis on mõeldud äri- ja mittetulundussektorile nii pikaajalisteks kui ka lühiajalisteks investeeringuteks.

Maaelu maine

Sihtasutus on välja töötanud meetmed, et tagada ettevõtjatele kvaliteetne nõuanne ja kvalifitseeritud tööjõud, parandada maapiirkonnas elavate inimeste elukeskkonda ja kujundada maaelu mainet.