Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) tegevus sai alguse 1993. aastal, kui asutati Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond, mille ülesandeks oli maaettevõtjatele soodustingimustel laenude andmine. 1997. aastal loodi laenude garanteerimiseks Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus. Aastal 2001 ühinesid sihtasutused Maaelu Edendamise Sihtasutuseks.

Sihtasutuse tegevused on:

  • võlakohustuste käendamine
  • laenamine
  • maaelu maine kujundamine

 

Kodulehel saate tutvuda kõigi MES-i pakutavate võimalustega täpsemalt.

Maaelu Edendamise Sihtasutus on isemajandav eraõiguslik juriidiline isik. Sihtasutuse poolt pakutavad laenud ja käendused ei ole seotud riigieelarveliste eraldistega.

Aastatel 2010-2014 koordineeris Maaelu Edendamise Sihtasutus põllumeestele ja maaettevõtjatele mõeldud nõuandeteenistust. Alates 2014. aastast korraldab sihtasutus koostöös Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga (PRIA) riigi infosüsteemide andmevahetuskihi e-PRIA kasutamise juhendamist pindala- ja loomakasvatustoetuste taotlemisel.