Ühekordne toetus üliõpilastele

Alates 2013. aastast maksab sihtasutus ühekordset õppetoetust Eesti Maaülikooli ja/või Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusliku õppekava üliõpilastele, kes õpivad ühel loetletud õppekavadest:

 • põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine;
 • aiandus;
 • loomakasvatus;
 • toiduainete tehnoloogia;
 • toidutehnika ja tootearendus;
 • metsandus;
 • loodusvarade kasutamine ja kaitse;
 • keskkonnakaitse;
 • keemia- ja keskkonnakaitsetehnoloogia;
 • vee- ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia;
 • tehnika ja tehnoloogia;
 • geodeesia, maakorraldus ja kinnisvara planeerimine;
 • vesiehitus ja veekaitse;
 • maaehitus;
 • maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine;
 • veterinaarmeditsiin (spetsialiseerumisega produktiivloomade ja hobusemeditsiini suunale).

Toetuse saajate väljaselgitamiseks moodustab Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus komisjoni, mis selgitab kandidaatide hulgast välja kaks parimat. Hiljemalt 10. detsembriks esitab komisjon oma ettepaneku toetuse maksmiseks Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele.

Loe ühekordse õpitoetuse korda SIIT.

Lisa 1