Tagatised

Kiviaed

Mis on tagatis?

Tagatis on käendus, mille sihtasutus annab ettevõtja võlakohustusele (pangalaen, liising vms).

Mis on tagatise eesmärk?

Tagatise eesmärk on tagada ettevõtjatele parem juurdepääs laenuvahenditele, tõstes ettevõtja krediidikõlblikkust, mida võivad vähendada ebapiisav või mittelikviidne tagatisvara, alustamisjärgus ettevõtja kõrge risk, suundumine uude tegevusvaldkonda, varasema laenukogemuse puudumine või ebaselge usaldusväärsus.

Kes on tagatise sihtgrupp?

Sihtasutus annab tagatist väikese ja keskmise suurusega ettevõttele (VKE), mis pole finantsraskustes ja millel puuduvad maksuvõlad. Tagatisklientideks võivad olla äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud ja sihtasutused.

VKE kategooriasse kuuluvad ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat,  aastakäive ei ületa 50 mln eurot  ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 mln eurot.

Millised on tagamise põhimõtted?

Tagatis ei vabasta ettevõtjat varalisest vastutusest. Ettevõtjal lasub esmane vastutus laenukohustuse täitmise eest. Kui mingitel põhjustel ettevõtja äri ebaõnnestub ja laenusaaja panditud varast ei piisa laenujäägi kustutamiseks, maksab sihtasutus kokkulepitud tagatissumma välja laenuandjale.

Kui suure summa ulatuses on võimalik tagatist saada?

Ettevõtja võlakohustust tagatakse kuni 80% ulatuses põhivõlast.
Maksimaalne tagatissumma on piiratud 2 500 000 euroga.

Kuidas tagatist taotleda?

Kui olete veendunud, et ilma täiendava tagatiseta laenu ei anta ja soovite laenule sihtasutuse tagatist, piisab kui informeerite laenuandjat. Konkreetsele laenule vajaliku tagatise ulatuse otsustab laenuandja. Tagatise saamiseks esitab laenuandja sihtasutusele tagatise taotluse.  Ettevõtjal endal pole üldjuhul täiendavaid toimingud teha tarvis. Sihtasutusel on koostöölepped enamike Eestis tegutsevate krediidi- ja finantseerimisasutustega.  Tagatis on tasuline. Tagatislepingu sõlmimine ja muutmine on tasuta.

 

Meie projektijuhid Enn Tiitus, Laivi Piir ja Lea Kirsipuu on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.
Enn Tiitus +372 648 4067 enn.tiitus@mes.ee
Laivi Piir +372 648 4017 laivi.piir@mes.ee
Lea Kirsipuu  +372 648 4148 lea.kirsipuu@mes.ee