COVID-19 meetmed

Maaelu Edendamise Sihtasutuses on lõppenud Covid-19 laenutaotluste ja laenukäenduse taotluste vastuvõtmine. 

 

Andmed COVID-19 laenude, laenukäenduste, põllumaa kapitalirendi taotluste ja otsuste kohta:

Andmete tabel

 

Sihtasutusel on tulenevalt Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisist ja sellest tulenenud eriolukorrast õigus tagasiulatuvalt alates 2020. aasta aprillist ettevõtja vabas vormis esitatud taotluse alusel vähendada

Euroopa Kalandusfondist (EKF) 2007-2013

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF) 2014-2020

Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020

rahastamislepingu alusel sõlmitud laenulepingute intressi kuni kaheks aastaks. Intressi määramisel lähtub sihtasutus viite- ja diskontomäärade teatises kirjeldatud metoodikast ja sihtasutuse Covid-19 meetmete hinnastamispoliitikast. Intressi vähendamisel võib laenusaajale kaasneda abi. 

Vabas vormis esitatud taotluses peab taotleja välja tooma Covid-19 puhangu tõttu ettevõttele tekkinud kahju.

 

Täpsemat infot jagavad MESi analüütikud:

ANALÜÜTIK

KONTAKT

Enn Tiitus

648 4067, 513 7918
enn.tiitus@mes.ee

Laivi Piir

648 4402
laivi.piir@mes.ee

Lea Kirsipuu

648 4148, 5919 4655
lea.kirsipuu@mes.ee

Marina Kütt

648 4771, 5330 3495
marina.kytt@mes.ee

Kristiina Raba

648 4017
kristiina.raba@mes.ee