Käivitus maaelu arengukava rahastamisvahend

09.02.2016

Maaelu Edendamise Sihtasutus alustas rahastamisvahendi laenutaotluste vastuvõttu. Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise SA sõlmisid lepingu, mille raames väljastab sihtasutus ettevõtjatele laene ja tagatisi Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest kokku 36 miljoni euro ulatuses.

Rahastamisvahendi raames pakutakse esialgu kahte finantstoodet: mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen ning pikaajaline investeerimislaen. Mõlema toote sihtgrupiks on maapiirkonnas tegutsevad mikro- ja väikeettevõtjad.

„Avatud laenutoodete eesmärk on parandada maapiirkonna ettevõtete juurdepääsu kapitalile ning tooted on disainitud lähtuvalt maapiirkonna ettevõtjate spetsiifilistest vajadustest, „ütles Maaelu Edendamise SA juhatuse liige Madis Reinup.

Kasvulaenu suurus on 5000–100 000 EUR ning laenuperioodi pikkus on kuni 8 aastat.

Pikaajaline investeerimislaen on mõeldud suuremate investeeringute tegemiseks (minimaalselt 500 000 EUR) ning see toimub kooslaenamise põhimõttel koostöös  krediidi- ja finantseerimisasutustega. Sihtasustuse poolt pakutav laen algab 250 000 eurost ning ulatub 1 000 000 euroni, tootjaorganisatsioonide puhul kuni 3 000 000 euroni. Laenuperioodi pikkus on kuni 20 aastat.

Lisainfo ja taotlusvormid uute laenutoodete kohta leiab sihtasutuse veebilehelt www.mes.ee. Taotlusi saab esitada kuni vahendite ammendumiseni.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.

Pressiteate edastas:
Eva Patune
Maaelu Edendamise Sihtastus
eva.patune@mes.ee