Kapitalisüst

Kapitalisüsti antakse Maaelu Edendamise Sihtasutusega seotud ettevõtjale eesmärgiga parandada ettevõtja finantsolukorda, et tagada tema jätkusuutlik tegutsemine ja kohustuste täitmine võlausaldaja ja/või sihtasutuse ees. Kapitalisüst on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruste tähenduses.

Täpsemalt loe kapitalisüsti taotlemise ja taotluse menetlemise korrast.