Laen krediidiasutuse vahendusel

Laen on mõeldud äri- ja mittetulundussektorile nii pikaajalisteks kui ka lühiajalisteks investeeringuteks.
 

Mis on vahet tavalise pangalaenuga?

Pank laenab kliendile sihtasutuse poolt pangale eraldatud raha. Pangale antav raha on sihtotstarbeline ning seda võib kasutada ainult kindla laenusaaja rahastamiseks. Laenu intress on fikseeritud kogu laenuperioodi jooksul ja ei sõltu laenu pikkusest. Laenu ennetähtaegne tagastamine ei too laenajale kaasa lisakulutusi. Laenulepingu vormistamisel või lepingumuudatuste tegemisel ei võeta laenajalt teenustasusid.

Kellele võib taoline laen sobida ?

Sihtgrupiks on laenajad, kes on huvitatud täpselt planeerima laenuga kaasnevate kulutuste suurust või soovivad hoida kokku laenulepingu vormistamisest või muutmistest tulenevaid kulutusi. Samuti laenuvõtjad kelle soovitav laenu pikkus või maksevabastus on pikem kui panga poolt pakutavates tavatingimustes.

Millised on laenu tingimused?

Laenu võib küsida kuni 25. aastaks. Võimalik on taotleda maksevabastust põhisummale kuni viis aastat. Laenu maksimaalne suurus on  5 miljonit eurot. Laenu võivad taotleda kõik Eesti litsenseeritud krediidiasutused.

Intressimäär krediidiasutustele fikseeritakse laenu otsustamise hetkel. Intress kujuneb vastavalt Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatavale intressimäärale pluss 0,5% aastas. Ettevõtjale võib krediidiasutus lisada kuni 5% riskimarginaali.

Millised piirangud võivad olla laenu saamisel?

Laenu saavad taotleda Eesti Vabariigi maapiirkonnas tegutsevad väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kus on alla 250 töötaja, kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit  eurot või aasta bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot, samuti FIE-d ning mittetulundussektor. Sihtasutuse nõukogu võib oma otsustega kehtestada territoriaalsel, tegevusvaldkondlikul või muul printsiibil põhinevaid piiranguid, millest sihtasutus teavitab oma koduleheküljel.

Kuidas taotleda?

Laenu saab taotleda pankadest.

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma:

Laivi Piir, +372 648 4402, e-post: laivi.piir@mes.ee

Marina Kütt, +372 648 4771, e-post: marina.kytt@mes.ee

Enn Tiitus, +372 648 4067, e-post: enn.tiitus@mes.ee

Kristiina Raba, +372 648 4017, e-post: kristiina.raba@mes.ee 

Lea Kirsipuu, +372 648 4148, e-post: lea.kirsipuu@mes.ee