Laen MAK rahastamisvahendist - ajutiselt peatatud laenuvahendite ammendumise tõttu.

 

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) rahastamisvahend. NB! Ajutiselt peatatud laenuvahendite ammendumise tõttu.

Rahastamisvahendist finantseeritakse kavandatavaid investeeringuid, mis on jätkusuutlikud, kuid ei leia turult piisavalt rahastamisallikaid. Rahastamisvahend peab leevendama rahastamisvahendite eelhindamisel selgunud turutõrkeid. Rahastamisvahendite eelhindamise aruanne on toodud ministeeriumi kodulehel.

Rahastamisvahend toetab Euroopa struktuuri ja investeerimisfondide ja ühtse strateegilise raamistiku eesmärke:

  • väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate [1] ja põllumajandussektori (EAFRD [2] puhul) ning kalandus- ja vesiviljelussektori (EMKFi [3] puhul) konkurentsivõime suurendamine;
  • keskkonnahoid ja keskkonnakaitse ning ressursitõhususe edendamine;
  • kestva ja kvaliteetse tööhõive edendamine ja tööjõu liikuvuse toetamine.

 

Laenud on suunatud järgmistesse valdkondadesse:

  • Investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks (MAK meede 4.1)
  • Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks (MAK meede 4.2)
  • Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas (MAK meede 6.4)

 

Sihtasutus saab rahastamisvahendist pakkuda järgmisi finantstooteid:

 

Laenu saamiseks esitatakse sihtasutusele vormikohane taotlus ning finantstoote tingimuste punktis nr 2 toodud nõutavad dokumendid. Digiallkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega palume saata e-posti aadressile mes@mes.ee, digiallkirjastamise võimaluse puudumisel saab taotlemiseks vajalikud dokumendid saata postiga: Oru 21, Viljandi 71003.

 

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.