Laenud kalanduse- ja vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale

 

Juhime tähelepanu:

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) rahastamisvahendi sihtfondist laenu võttes, peab laenuvõtja arvestama, et laenuga rahastatava kulu kombineerimisel muu toetusega (PRIA, RTK, KIK jm), ei tohi laenu ja muu toetuse kogusumma olla suurem asjaomase kuluartikli kogusummast. Kuluartikli kogusumma (laen + muu toetus) ületamisel on laenuvõtja kohustatud enamsaadu erakorraliselt tagastama.

Lisaks ei tohi rahastamisvahendi laenu kasutada toetuse eelrahastamiseks ega vastupidi.

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 rahastamisvahenditest pakub sihtasutus järgmisi finantstooteid:

  •    Vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete investeerimislaen (tingimused)                                                                                                                              NB! Laenutaotluste vastuvõtmine peatatud rahaliste vahendite ammendumise tõttu alates 12.12.2022.                                                                                                                                 
  •    Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen (tingimused)   NB! Laenutaotluste vastuvõtmine peatatud rahaliste vahendite ammendumise tõttu alates 16.03.2022.

 

  •    Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen (tingimused) NB! Laenutaotluste vastuvõtmine peatatud rahaliste vahendite ammendumise tõttu alates 12.12.2022.

 

 

 

 

 

 

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 rahastamisvahendist pakub sihtasutus järgmisi finantstooteid:

  •     Vesiviljelusettevõtete käibekapitali finantseerimise laen (tingimused)
  •     Investeerimislaen vesiviljelusega tegelevatele ettevõtjatele (tingimused)

 

Laenu saamiseks esitatakse sihtasutusele vormikohane taotlus ning finantstoote tingimustes välja toodud nõutavad dokumendid. Digiallkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega palume saata e-posti aadressile mes@mes.ee, digiallkirjastamise võimaluse puudumisel saab taotlemiseks vajalikud dokumendid saata postiga: Oru 21, Viljandi 71003

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.