Laenud kalanduse- ja vesiviljelusega tegelevale ettevõtjale

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 2014-2020 rahastamisvahenditest pakub sihtasutus järgmisi finantstooteid:

Vesiviljelustoodete tootmisega alustavate või tegelevate ettevõtete investeerimislaen                      NB! Laenutaotluste vastuvõtmine peatatud rahaliste vahendite ammendumise tõttu alates 16.03.2022.

Kala töötlemisega alustavate või tegelevate mikro- ja väikeettevõtete kasvulaen (tingimused)      NB! Laenutaotluste vastuvõtmine peatatud rahaliste vahendite ammendumise tõttu alates 16.03.2022.

Kala töötlemisega alustavate või tegelevate ettevõtete pikaajaline investeerimislaen (tingimused)

 

 

 

 

 

 

Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007-2013 rahastamisvahendist pakub sihtasutus järgmisi finantstooteid:

Vesiviljelusettevõtete käibekapitali finantseerimise laen (tingimused)

 

Laenu saamiseks esitatakse sihtasutusele vormikohane taotlus ning finantstoote tingimustes välja toodud nõutavad dokumendid. Digiallkirjastatud taotluse koos lisadokumentidega palume saata e-posti aadressile mes@mes.ee, digiallkirjastamise võimaluse puudumisel saab taotlemiseks vajalikud dokumendid saata postiga: Oru 21, Viljandi 71003

Meie analüütikud on meelsasti valmis Teile täpsemat teavet andma.