Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) tegevus sai alguse 1993. aastal, kui asutati Põllumajanduse ja Maaelu Krediteerimise Fond, mille ülesandeks oli maaettevõtjatele soodustingimustel laenude andmine. 1997. aastal loodi laenude garanteerimiseks Maaelu Laenude Tagamise Sihtasutus. Aastal 2001 ühinesid sihtasutused Maaelu Edendamise Sihtasutuseks.

Sihtasutuse tegevused on:

  • võlakohustuste käendamine
  • laenamine
  • maaelu maine kujundamine

 

Maaelu Edendamise Sihtasutus on isemajandav eraõiguslik juriidiline isik. MES pakub laene ja laenukäendusi sihtasutuse omakapitalist, lisaks haldab sihtotstarbelisi fonde Maaeluministeeriumiga sõlmitud halduslepingute alusel.

 

Aastatel 2010-2014 koordineeris Maaelu Edendamise Sihtasutus põllumeestele ja maaettevõtjatele mõeldud nõuandeteenistust. 1. juulil 2015. aastal allkirjastasid Eesti Maaeluministeerium ja Maaelu Edendamise Sihtasutus käsunduslepingu, mille järgi on perioodil 2015-2023 toetatava nõuandeteenuse osutajaks Maaelu Edendamise Sihtasutus. Maaelu Edendamise Sihtasutus valiti välja võistleva dialoogi vormis toimunud Nõustamisteenuse osutaja valiku riigihankes.

 

Kodulehel saate tutvuda kõigi MES-i pakutavate võimalustega täpsemalt.