Mentiide kandidaatide avalduste vastuvõttu pikendatakse

09.03.2016

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus ootab endiselt sooviavaldusi maaettevõtjatelt ja põllumajandustootjatelt, kes soovivad võtta osa mentorprogrammist ning kasutada tasuta kogenuma maaettevõtja nõu ja tuge.

Sobid mentiiks kui:

  • oled põllumajandusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kelle omandis on või kes kasutab muul õiguslikul alusel vähemalt 0,3 ha maatulundusmaad;
  • ettevõtte müügitulu oli viimase kinnitatud majandusaasta aruande kohaselt vahemikus 4000 kuni 100 000 eurot;
  • oled registreeritud PRIA põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris;
  • oled motiveeritud mentorprogrammis osalema ning oskab põhjendada oma vajadust mentori järele.

 

Programmis osalemiseks saada oma CV ja ankeet 18. märtsiks aadressile: info@nouandeteenistus.ee.

Loe mentorlusteenuse kohta lähemalt: http://www.pikk.ee/teenused-ja-tooted/mentorlusteenus#.Vt_OvPmLSUk

 

Lisainfo:
Katri Kuusk
arendusprojektide koordinaator
Maaelu Edendamise Sihtasutus
Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus
Fr. R. Kreutzwaldi 64, 51014, Tartu
Tel.: 731 3650, 5308 9961
E-post: katri.kuusk@nouandeteenistus.ee
www.nouandeteenistus.ee