Parima piimakarjakasvataja aunimetuse andmise kord

Kinnitatud MES juhatuse 15.01.2021 otsusega nr 3

Eesmärk:

Aunimetuse väljaandmise eesmärk on tunnustada innovaatilist ja efektiivset tootmist ning avaldada tunnustust inimestele, kelle panus piimatootmise edendamisel on olnud arvestatav vabariigi ulatuses.

Kandidaatidele esitatavad nõuded

Aunimetus PARIM PIIMAKARJAKASVATAJA  antakse välja  inimesele, kes aasta jooksul on häid tulemusi saavutanud piimakarja kasvatamisel.
Võitja väljaselgitamisel arvestatakse:
1) piimarasva ja -valgu kogutoodangut aastalehma kohta;
2) karja somaatiliste rakkude arvu piimas (aasta keskmisena alla 250 000 raku milliliitris);
3) lehmade piimarasva ja -valgutoodangu suurendamist aastalehma kohta;
4) lehmade tõuaretust;
5) keskkonna- ja loodussõbralikkust karja kasvatamisel;
6) heakorda tootmisüksuses;
7) talu/ettevõtte arengut ja innovaatilisust;
8) jätkusuutlikkust;
9) näitustel ja konkurssidel osalemist ja seeläbi veisekasvatuse propageerimist.

Kandidaatide esitamine

Kandidaate aunimetuse omistamiseks võivad esitada:
1) Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu;
2) Põllumajandus- ja Toiduamet;
3) Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS;
4) Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituut;
5) Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda;
6) Eestimaa Talupidajate Keskliit.
Esildis kandidaatide seadmiseks esitatakse  Maaelu Edendamise Sihtasutusele  (Oru 21, Viljandi 71003) hiljemalt 01. veebruariks. Varem aunimetuse saanu võib kandideerida uuesti aunimetuse saamiseks viie aasta möödudes eelmisest aunimetuse saamisest.

Aunimetuse saajate väljaselgitamine

Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus moodustab komisjoni, kuhu kuulub seitse liiget:
1) Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõukogu liige;
2) Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatuse liige;
3) Maaeluministeeriumi esindaja;
4) Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu esindaja;
5) Põllumajandus- ja Toiduameti esindaja,
6) Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli ASi esindaja;
7) Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi esindajat.
Komisjon selgitab kandidaatide hulgast välja parima, võttes aluseks alapealkirja Kandidaatidele esitatavad nõuded all toodud kriteeriumid. Hiljemalt 20. veebruariks esitab komisjon oma ettepaneku aunimetuse saaja kinnitamiseks koos materjalidega Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatusele. Maaelu Edendamise Sihtasutuse juhatus kinnitab ja kuulutab välja aunimetuse saaja.

Aunimetuse väljaandmine

Aunimetuse annavad üle MESi asutaja esindaja, soovitavalt maaeluminister ning MESi esindajad. Võitjate nimed avalikustatakse pressis.

Korra muutmine

Sihtasutuse nõukogu otsustab aunimetuse andmise jätkamise ja aunimetusega kaasneva auhinna või preemia üle. Muud tingimused sätestatakse sihtasutuse juhatuse otsusega.