Käenduse taotlemine, menetlemine

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ja mittetulundussektori võlakohustuste käendamise kord (käenduste kava) sätestab tingimused Maaelu Edendamise Sihtasutuse käenduse saamiseks, sh käenduse taotlemisele ja käenduse taotluse menetlemisele ning koos käendusega riigiabi või vähese tähtsusega abi andmiseks.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate ja mittetulundussektori võlakohustuste käendamise kord (käenduste kava)

 

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (sh mikroettevõtjate) ning suurettevõtjate Ukraina kriisi laenukäenduse menetlemise kord sätestab tingimused Maaelu Edendamise Sihtasutuse käenduse saamiseks, sh käenduse taotlemisele ja käenduse taotluse menetlemisele ning koos käendusega riigiabi või vähese tähtsusega abi andmiseks.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate (sh mikroettevõtjate) ning suurettevõtjate Ukraina kriisi laenukäenduse menetlemise kord