Käendustasud

KÄENDUSTASUDE MÄÄRAD

Käendustasu on tasu käenduskohustuse eest. Tasu määr väljendatakse protsentides aasta kohta võlakohustusele antud käenduse summast. Tasu määr otsustatakse iga taotluse osas eraldi arvestades konkreetse projekti riskisust ja ettevõtjat jäädes seejuures üldjuhul vahemikku 1% kuni 7,5%. Olenevalt käenduse tootest võib käendustasu erineda nimetatud vahemikust.

Sihtasutusel on õigus võtta tasu kogu käendamise perioodi eest ühekordse maksena.