Toetus seakasvatajatele

Läbi aastate on Maaelu Edendamise Sihtasutus maksnud ettevõtjatele mitmeid erinevaid toetusi nii ettevõtete loomiseks kui ka erakorralistest kriisidest tulnud olukordade leevendamiseks.

14. juuli 2016 istungil otsustas MESi nõukogu käivitada alates 18. juulist väikeste seakasvatuste omanikele suunatud toetusmeetme, mis soodustab sigade Aafrika katku puhangute riski püsimise ajaks seakasvatussektorist väljumist.

2016. aasta seakasvatajate toetusmeede on lõppenud, kokku oli meetmeks arvestatud kuni 100 000 eurot ja seda rahastati Maaelu Edendamise Sihtasutuse omavahenditest.

Toetust seakasvatuse likvideerimiseks ja sellest tulenevate kulude hüvitamiseks maksis sihtasutus omavahenditest ka 2015. aastal. Kokku esitasid 121 seakasvatajat MESile 133 taotlust 498 sea kompenseerimise kohta ning toetusi maksti välja enam kui 45 000 eurot.