Toetused

Läbi aastate on Maaelu Edendamise Sihtasutus maksnud mitmeid erinevaid toetusi nii ettevõtete loomiseks kui ka erakorralistest kriisidest tulnud olukordade leevendamiseks.
 

Tänaseks lõpetatud toetused on järgmised:

 • biomassi ja bioenergia arengukava toetus;
 • hektaritoetus;
 • ikaldustoetus;
 • intressitoetus; 
 • mesilasperede hukkumise toetus;
 • tagatistasude toetus;
 • hoiu-ja laenuühistute toetus;
 • infotehnoloogiatoetus;
 • kapitalitoetus;
 • toetus Rapla Dairy panktrotis kannatanutele;
 • garantiitasu vähendamisest tulenev toetus;
 • väiketootjate toetus;
 • teabelevi toetus;
 • teavitustoetust MTÜ-dele;
 • toetus maamajanduslike kutsekoolide õpilastele;
 • toetus Veterinaarmeditsiini Instituudi üliõpilastele;
 • tormikahjude kompenseerimise toetus;
 • ühekordne õpitoetus Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusliku õppekava üliõpilastele;
 • seakasvatajatele suunatud toetus.

 

Maamajanduslike kutsekoolide õpilastele on sihtasutus maksnud õppetoetusi alates 2003. aastast, alates 2013. aastast makstakse ühekordset õppetoetust Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusliku õppekava üliõpilastele. Seda toetust maksab MES ka praegu. Lisainfo on leitav https://www.mes.ee/oppetoetus.