Toetused

Läbi aastate on Maaelu Edendamise Sihtasutus maksnud mitmeid erinevaid toetusi nii ettevõtete loomiseks kui ka erakorralistest kriisidest tulnud olukordade leevendamiseks:

 • biomassi ja bioenergia arengukava toetus;
 • hektaritoetus;
 • ikaldustoetus;
 • intressitoetus; 
 • mesilasperede hukkumise toetus;
 • tagatistasude toetus;
 • hoiu-ja laenuühistute toetus;
 • infotehnoloogiatoetus;
 • kapitalitoetus;
 • toetus Rapla Dairy panktrotis kannatanutele;
 • garantiitasu vähendamisest tulenev toetus;
 • väiketootjate toetus;
 • teabelevi toetus;
 • teavitustoetust MTÜ-dele;
 • toetus maamajanduslike kutsekoolide õpilastele;
 • toetus Veterinaarmeditsiini Instituudi üliõpilastele;
 • tormikahjude kompenseerimise toetus;
 • ühekordne õpitoetus Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusliku õppekava üliõpilastele;
 • seakasvatajatele suunatud toetus.

 

Maamajanduslike kutsekoolide õpilastele on sihtasutus maksnud õppetoetusi alates 2003. aastast, alates 2013. aastast makstakse ühekordset õppetoetust Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusliku õppekava üliõpilastele.