Maaelu Edendamise Sihtasutus

Maaelu Edendamise Sihtasutuse (asutatud 1993. aastal) eesmärk on toetada ja elavdada Eesti maapiirkonna ettevõtlust, luues paremaid võimalusi kapitalile ligipääsuks ning tõsta maaettevõtluse konkurentsivõimet.

Käendused

Tagatis on käendus, mida sihtasutus annab väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate võlakohustusele (laen, liising vms). MESi tagatis aitab muuta klienti laenuandja jaoks krediidikõlblikumaks.

Laenud

Pank või liisingfirma võib kasutada laenuklientide finantseerimiseks MESi poolt sihtotstarbeliselt eraldatud raha, mis on mõeldud äri- ja mittetulundussektorile nii pikaajalisteks kui ka lühiajalisteks investeeringuteks.

Maaelu maine

Sihtasutus tunnustab maapiirkonna ettevõtjaid ning inimesi, kes on andnud panuse maaelu maine kujundamisele.