eesmärk

Tagame ettevõtjatele parema juurdepääsu laenukapitalile ja tõstame ettevõtjate krediidikõlblikkust

Käenduse taotlemine

Laenukäenduse saamiseks pöördu palun panga poole.
Laenuandja esitab MESile käenduse taotluse.

Hea teada

MES saab anda käenduse laenule, kapitalirendile, või muule võlakohustusele. Käendus on seotud konkreetse võlakohustusega, kindlaksmääratud maksimumsummaga ja
ajaliselt piiratud. Võlakohustuse summa vähenemisega kahaneb sellega proportsionaalselt ka käenduseks antud
summa.              

Käenduse suurus

Kuni 2 500 000 eurot ettevõtja kohta.

Käenduse määr

Kuni 80% käendatavast laenust.

Taotluse menetlemine

Kuni 35 tööpäeva alates taotluse registreerimisest.

Käendustasu

 • Käenduskohustuse võimaldamise ja ulatuse eest. 

 • Tasu määr väljendatakse protsentides aasta kohta võlakohustusele antud käenduse summast. 

 • Arvestatakse vastavalt käendatud limiidile arvelduskrediidi, garantiilimiidi ja faktooringu puhul.

 • Suurus võib jääda vahemikku 1% kuni 7,5%. 

 • Vastavalt Euroopa Komisjoni garantiiteatisele on käendustasu suuruse arvestamise aluseks panga poolt ettevõtjale väljastatud krediidireiting.

Käendustasu vähendamine

 • Võimalik taotleda ainult proportsionaalse käenduse korral.

 • Ettevõtjale kaasneb vähese tähtsusega abi või riigiabi.

 • Käendustasu sisaldab riigi- või vähese tähtsusega abi abielementi, kui käenduse eest võetav tasu on väiksem Euroopa Komisjoni garantiiteatises sätestatud minimaalsest aastasest garantiipreemiast.

 • Abitaotluse täidab ettevõtja.

Haldusleping nr 297

Käendustasu vähendamise alused

 • Regionaalne: tegevus toimub väljaspool linnasid;

 • Mikroettevõte: töötajaid alla 10, bilansimaht ja käive alla 2 miljoni euro;

 • Investeering loob uusi töökohti;

 • Teaduspõhine: innovatiivsete tehnoloogiate kasutamine;

 • Kohaliku tooraine kasutamine;

 • Alustav ettevõte: asutamisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud.

 • Naisettevõtjad: vähemalt 51% ettevõtte kapitalist kuulub naistele või ettevõtet juhib naine.

Käenduste kava

Abiga käendus

Käenduse abielement arvutatakse, kui käendustasu ei vasta selle reitinguklassi jaoks kehtestatud miinimumväärtusele vastavalt Euroopa Komisjoni garantiiteatisele.

Abina käsitletakse kõnealuse miinimumtaseme ja sihtasutuse määratud käendustasu vahet.


Käenduste kava

Vähese tähtsusega abi

Käendusega võib anda ühele ettevõtjale vähese tähtsusega abi kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul.


Maaelu Edendamise Sihtasutuse ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi vahel sõlmitud haldusleping ja muutmise lepingud:
Haldusleping nr 297 Halduslepingu nr 297 muutmise leping nr 87 Halduslepingu nr 297 muutmise leping nr 41 Halduslepingu nr 297 muutmise leping nr 167

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.