Maaelu maine

Arvestades, et maaelu areng põhineb paljuski konkreetse maapiirkonna vajadustel ja seal olemasolevatel ressurssidel, on vajalik tegeleda uute lahendust vajavate oluliste maaelu probleemide selgitamistega ja võimalike rakendusmeetmete leidmisega. Sihtasutus on avatud uuendustele valdkondades, mis aitavad kaasa nii ettevõtluse arendamisele kui ka maaelu edenemisele.

Haritud tööjõu tagamiseks maapiirkonnas on sihtasutus alates 2003. aastast maksnud õppetoetust kutsekoolide maamajanduserialade õpilastele.
Alates 2013. aastast alustati ühekordse õppetoetuse maksmist Eesti Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli maamajandusliku õppekava üliõpilastele.

Lisaks sellele tunnustab sihtasutus aktiivseid ja tegusaid inimesi, kes on andnud oma panuse maaelu maine kujundamisele ning kes on oma tegevusega teistele eeskujuks. Välja antakse järgmisi aunimetusi: parim lihaveisekarjakasvataja, parim piimakarjakasvataja, parim taimekasvataja, parim maamajanduseriala õpilane ja parim maamajanduseriala õpetaja.