Eesmärk

Kapitalile ligipääsu parandamine eraisikutele kodu rajamiseks maapiirkonda

Laenu taotlemine

Laenu saamiseks pöördu palun esmalt krediidiasutuse poole.

Kui krediidiasutus on teinud laenupakkumise või positiivse laenuotsuse, saad taotleda MES-ilt eluaseme kaaslaenu.

Hea teada

Laenutaotleja peab registreerima oma elukohaks ehitatava, ostetava või renoveeritava elamu asukoha aadressi.

MES-i eluaseme kaaslaenu pilootprojekt

 • Eluaseme kaaslaen on mõeldud maapiirkonnas elamistingimuste parandamiseks või elukoha soetamiseks ning maapiirkonna kinnisvara madala tagatisväärtuse kitsaskoha lahendamiseks.
 • Maale elama asumist soodustava pilootprojektiga alustati 2021. aasta novembris, algselt rakendati kaaslaenu kahes Eesti piirkonnas: Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis.
 • 2022. aasta 17. novembri Vabariigi Valitsuse istungil toetati meetme piirkonna laiendamist ka muudesse Eesti maapiirkondadesse, kus asustusüksuses elab alla 1000 elaniku ning on raskusi laenu saamisega. 
 • 9. detsembril 2022. aastal kinnitas MES-i nõukogu eluaseme kaaslaenu laiendatud sihtpiirkondadega meetme.
 • 2023. aasta 8. detsembril otsustas MES-i nõukogu pikendada eluaseme kaaslaenu meedet kuni 2024. aasta lõpuni.
 • Meedet rahastatakse MES-i rahalistest vahenditest.


Juhime tähelepanu!

09.02.2024 kinnitas MES nõukogu laenumeetme "Eluaseme kaaslaen krediidiasutusega" muudetud tingimused.
Muudetud tingimustega laenumeedet kohaldatakse laenutaotlustele, mis on sihtasutusele esitatud alates 01.03.2024.

Sihtotstarve

Välistatud on korterite soetamine või renoveerimine korrus- ja kortermajades.

Elamu ehitamiseks, ostmiseks või renoveerimiseks.

Elamuks loetakse elumaja või ridaelamut.

Sihtrühm ja sihtpiirkond 

 • Laenutaotleja on Eesti Vabariigi kodanik.

 • Elamu (sh ehitatav elamu) asub Eesti asustusüksuses, kus on registreeritud kuni 1000 elanikku ja mis ei ole kantud sihtpiirkonnast välja jäävate haldusüksuste nimekirja.

Laenu summa

 • Kuni 100 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% kaaslaenude summast.

 • Laenusumma määramisel arvestatakse laenutaotleja sissetuleku suurust, võetud finantskohustusi, tagatise väärtust ja pereliikmete arvu.

 • Taotleja minimaalne igakuine netosissetulek  ühe laenutaotleja korral on vähemalt 1400 eurot, kahe taotleja korral kokku vähemalt 2400 eurot.

Laenuperioodi pikkus

Laenu väljaandmisel kuni 30 aastat.

Koos lepingu muudatustega võib laenuperioodi pikkus olla kuni 50 aastat.

Intress

Intressimäär on väiksem või võrdne krediidiasutuse kaaslaenu intressiga, kuid mitte kõrgem kui 3,5% aastas.

Tagatis 

I vaba järjekoha hüpoteek (pärast krediidiasutuse järjekohta) ehitatavale, soetatavale või renoveeritavale elamule ja/või laenutaotlejale ja/või kaastaotlejale kuuluvale muule kinnisasjale.

Laenumeetme "Eluaseme kaaslaen krediidiasutusega" tingimused alates 01.03.2024 Rahvastikuregistri väljavõte haldusüksuste elanike arvu kohta Loetelu sihtpiirkonnast välja jäävatest haldusüksustest

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

e-PRIA Facebook Instagram
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.