eesmärk

Kapitalile ligipääsu parandamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

Hea teada

Kapitalirent toimub müük-tagasirent põhimõttel, mis annab ettevõtjale võimaluse käibevahendite puuduse või investeeringute teostamise soovi korral müüa sihtasutusele valdavalt põllumajandusmaad sisaldav kinnisasi, võttes selle sihtasutuselt taas rendilepingu alusel kasutusse. Seejuures on isikul kohustus maa tagasi osta.

Juhime tähelepanu!

Meetme "Põllumaa kapitalirent (sale-and lease-back) väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele" taotluste vastuvõtmine on peatatud alates 24.07.2023.

20.06.2024 võttis Vabariigi Valitsus vastu korralduse, millega antakse regionaalministrile volitus suurendada Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) rakendatava põllumajandusmaa kapitalirendi meetme mahtu 20 miljoni euro võrra.

Meede avaneb juulikuus, pärast seda, kui MES-i nõukogu on meetme tingimused kinnitanud. 
Anname sellest teada pressiteate vahendusel ning avalikustame info siin lehel.


T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

e-PRIA Facebook Instagram
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.