eesmärk

Põllumajandustoodete esmatootjatele ebasoodsatest majandusoludest, sh ilmastikuoludest põhjustatud likviidsuspuudulikkuse leevendamiseks

Laenu taotlemine

Sihtasutus võtab laenutaotlusi vastu kuni 1. juulini 2024 (kaasa arvatud) või selleks ettenähtud rahaliste vahendite ammendumiseni.

Laenu taotlusvorm: Laen keskmise ja väikese suurusega ettevõtjatele

Sihtrühm ja sihtotstarve

Mikro-, väikese ja keskmise suurusega põllumajandustoodete esmatootja, kellel on tekkinud  käibevahendite puudus tulenevalt ebasoodsast majandusolukorrast, sh ilmastikuoludest.

Juhime tähelepanu!

17.04.2024 kinnitas MES nõukogu laenumeetme "Ebasoodsate majandusolude kriisilaen" muudetud tingimused.
Muudetud tingimustega laenumeedet kohaldatakse laenutaotlustele, mis on sihtasutusele esitatud alates 18.04.2024.

Laenu summa ja laenuperioodi pikkus

  • Kuni 100 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% ettevõtja 2021. ja 2022. majandusaasta aritmeetilisest keskmisest

    müügitulust.

  • Kuni 3 aastat.

Tagatis

Laenu tagatise realiseerimise eeldatav tulem peab katma vähemalt 71% laenusummast.

Intress

Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimise operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP)+ minimaalselt 2,2% (sõltuvalt krediidi kvaliteedist ja tagatisest).
laenamise kava

Abiga laen

Laen sisaldab abielementi, kui laenule määratud intress on väiksem kui Euroopa Komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta kirjeldatud metoodika alusel leitav minimaalne intress laenule.

Leitav minimaalne intress koosneb baasmäärast ja marginaalist:

  • Marginaal leitakse tuginedes laenutaotleja krediidireitingule ja pakutavatele tagatistele.

Abina käsitletakse minimaalse intressi ja laenule määratud intressi vahet.

laenamise kava

Vähese tähtsusega abi

Laenuga võib anda ühele ettevõtjale vähese tähtsusega abi kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul:

Laenumeetme "Ebasoodsate majandusolude kriisilaen" tingimused

T: 648 4064

E: mes@mes.ee

A: Oru 21, 71003 Viljandi

Facebook e-PRIA
Privaatsustingimused Isikuandmete töötlemine
MES kasutab küpsiseid parema kasutajakogemuse ja isikupärastatud teenuse pakkumiseks.